Jahtkluba cenas

AS “Latvijas Jahtas” pakalpojumu izmaksas

1. Laivas vai jahtas stāvvietas maksa (ūdenī un krastmalā)

1.1. Par mēnesi vai par sezonu

L x B x 3 EUR = SUMMA + PVN

kur:
L – laivas vai jahtas garums
B – laivas vai jahtas platums
SUMMA – stāvvietas maksa par mēnesi, bet ne mazāka par 70 Euro

Apmaksa jāveic no 1. līdz 15. datumam par tekošo mēnesi.
Atlaide līdz 50% atkarībā no sezonas un stāvvietas

1.2. Vienreizējā laivas vai jahtas stāvvietas maksa lidz 25 EUR par diennakti.

2. Laivas vai jahtas stāvvietas maksa elingā  ir līgumcena.

3. Laivas, jahtas vai ūdens motocikla nolaišana un pacelšana uz slipa  – 3 EUR.

4. Laivas vai jahtas nolaišana un pacelšana ar celtni:

4.1. Maksa par laivas vai jahtas nolaišana vai pacelšana ar celtni ir noteikta pēc celtņa īpašnieka maksas likmēm.

4.2. Laivai vai jahtas nolaišana vai pacelšana ar autopacēlāju  – 10 EUR

4.3. Stropu izmantošana pacelšanai vai izcelšanai  – 5 EUR.

5. Elektroenerģija, ūdens, tualetes un dušas izmantošana – bez maksas

6. Laivas vai jahtas servisa vai remonta pakalpojumi pēc līgumcenas

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,


Пока отзывов нет.

Leave a Reply